Podstawowe Informacje

Imię / Imiona*
Nieprawidłowe dane

Nazwisko*
Nieprawidłowe dane

jednostka - oddział, drużyna*
Nieprawidłowe dane

adres zamieszkania / korespondencyjny*
Proszę podać ulicę, kod i miasto np. Al. J. Piłsudskiego 69b, 10-449 Olsztyn

PESEL*
Proszę wpisać poprawny numer PESEL

Miejsce urodzenia*
Nieprawidłowe dane

telefon*
Wpisz numer telefonu

email*
proszę wpisać poprawny adres email

Forma odbioru uprawnień*
Nieprawidłowe dane

Formularz jest oficjalnym wnioskiem o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych RWR w Kaliszu. Formularz wraz z załącznikami stanowi jednoczesne zobowiązanie do przestrzegania prawa wewnętrznego RWR, w tym w szczególności: wynikających z zapisów Statutu, regulaminów, uchwał oraz innych decyzji władz centralnych i terenowych organizacji.

Patenty i uprawnienia

dodajemy w postaci skanu w jpg, png lub pdf

Czy posiadasz Ratownika wodnego?*
Nieprawidłowe dane

Ratownik wodny*
Dodaj skan uprawnień

KPP*
Dodaj skan uprawnień

Patenty*
Dodaj skan uprawnień

Dodatkowe Informacje

Inne, dodatkowe informacje – zgodnie z uznaniem wypełniającego
Nieprawidłowe dane

start członkowstwa
Wprowadź poprawną datę

Data zrobienia KPP
Wprowadź poprawną datę

składki
Nieprawidłowe dane

członkowstwo
Nieprawidłowe dane