Oddział Warszawa

Szanowni Państwo,
Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy, Członkowie i Sympatycy Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej,
z największą przykrością informujemy, iż z powodu nadużycia zaufania oraz wielu wątpliwych (obecnie wyjaśnianych) okoliczności, obciążających pracę Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie, osoby pełniące funkcje w tych władzach – zostały zawieszone. Prezes ZG i Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie Michał Guzik, decyzją Sądu Honorowego z dnia 22 lutego 2018 roku, został wykluczony z Organizacji. W miejsce prezesa ZG powołano Pełniącego obowiązki prezesa – w osobie Adama Krawczyka. W miejsce zawieszonego Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie powołano Zarząd Komisaryczny w osobach: Piotr Godula, Mariusz Mączka, Krzysztof Iwiński. Wszystkie te czynności miały na celu zatrzymanie kontrowersyjnych działań, podejmowanych w imieniu i na rzecz ZG RWR oraz Oddziału nr 2 w Warszawie.

Trwają obecnie intensywne procedury wyjaśniające wewnątrz Organizacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wszystkich, którym ZG RWR bądź Zarząd Oddziału nr 2 w Warszawie winien zrealizować zlecenie (przesłać hologram, wydać kartę, świadczyć usługę, dokonać płatności, etc.) prosimy o kontakt:

w sprawach ZG RWR – biuro@rwr.pl, adam.krawczyk@rwr.pl

w sprawach Oddziału nr 2 w Warszawie – piotr.godula@rwr.pl

Zjazd Krajowy

Zjazd Krajowy RWR 3

Dnia 11 grudnia 2016 roku, odbył się w przyszłej siedzibie władz centralnych RWR, kolejny Zjazd Krajowy Delegatów. Spotkanie niezwykle cenne, merytoryczne i pouczające. Zebraniu przewodniczył obecny Prezes Zarządu RWR - Michał Guzik. 
W czasie Zjazdu złożone zostały sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu Głównego oraz poszczególnych Oddziałów. 
Niezmiernie budującym jest fakt, iż mimo różnic wieku, ratowniczego i życiowego doświadczenia, dzielących nas kilometrów, poglądów na wiele spraw, oczekiwań i sposobu działania - potrafimy twórczo i otwarcie rozmawiać na najtrudniejsze tematy, przyznać się do błędów i porażek, dzielić się spostrzeżeniami, cieszyć sukcesami (...), spoglądając jednocześnie na przyszłość RWR jako wspólnego dobra. 
Mamy nadzieję, że uda się nam zrealizować choć część pomysłów i planów, o których mowa była podczas Zjazdu.
Planując przeniesienie siedziby władz centralnych organizacji do Warszawy, chcieliśmy poznać opinię przedstawicieli jednostek terenowych na temat miejsca nowego biura i odnieśliśmy wrażenie, że przypadł Państwu do gustu ten punkt na ratowniczej mapie Polski.
Wszystkim Delegatom serdecznie dziękujemy za przybycie, przygotowane sprawozdania, owocne rozmowy i wnoszone uwagi.

linki społecznościowe

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura