Oddział Warszawa

Szanowni Państwo,
Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy, Członkowie i Sympatycy Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej,
z największą przykrością informujemy, iż z powodu nadużycia zaufania oraz wielu wątpliwych (obecnie wyjaśnianych) okoliczności, obciążających pracę Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie, osoby pełniące funkcje w tych władzach – zostały zawieszone. Prezes ZG i Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie Michał Guzik, decyzją Sądu Honorowego z dnia 22 lutego 2018 roku, został wykluczony z Organizacji. W miejsce prezesa ZG powołano Pełniącego obowiązki prezesa – w osobie Adama Krawczyka. W miejsce zawieszonego Zarządu Oddziału nr 2 w Warszawie powołano Zarząd Komisaryczny w osobach: Piotr Godula, Mariusz Mączka, Krzysztof Iwiński. Wszystkie te czynności miały na celu zatrzymanie kontrowersyjnych działań, podejmowanych w imieniu i na rzecz ZG RWR oraz Oddziału nr 2 w Warszawie.

Trwają obecnie intensywne procedury wyjaśniające wewnątrz Organizacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wszystkich, którym ZG RWR bądź Zarząd Oddziału nr 2 w Warszawie winien zrealizować zlecenie (przesłać hologram, wydać kartę, świadczyć usługę, dokonać płatności, etc.) prosimy o kontakt:

w sprawach ZG RWR – biuro@rwr.pl, adam.krawczyk@rwr.pl

w sprawach Oddziału nr 2 w Warszawie – piotr.godula@rwr.pl

Szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla studentów Akademii Sztuki Wojennej

Oddział RWR Warszawa przy współpracy z Akademią Sztuki Wojennej serdecznie zaprasza wszystkich studentów uczelni, zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu, realizowaniem pasji, podniesieniem swoich kwalifikacji, jak również osoby chcące podjąć się nowych wyzwań na bezpłatny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kurs odbywać się będzie w dniach 8-17.12.2017 w formie weekendowych zjazdów.

Szczegółowy harmonogram dostępny jest poniżej.

Harmonogram

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, którego zdanie oraz spełnienie innych wymagań zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, skutkuje otrzymaniem tytułu Ratownika.

USTAWA

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

warszawa@rwr.pl

linki społecznościowe

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura