Oddział Warszawa

SZKOLENIE RATOWNIKÓW WODNYCH W WARSZAWIE

RATOWNIKIEM WODNYM

w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich  oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy.

 

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych: 

 1. Do udziału w szkoleniu można zakwalifikować osobę pełnoletnią oraz nieletniego po ukończeniu 17 roku życia – za zgodą opiekunów, pod warunkiem, że w dniu egzaminu końcowego osoba taka, będzie miała ukończone 18 lat.
 2. Dopuszczenie do egzaminów końcowych jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa (poszerzonymi o dodatkowe treści i umiejętności – przyjętymi przez władze RWR), po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
 3. Kursanci, po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.
 4. RWR organizuje kursy KPP, dla wszystkich zainteresowanych uczestników szkolenia z ratownictwa wodnego, którzy nie posiadają tych uprawnień.
 5. Szkolenia dla ratowników realizowane są w dwóch formach:
  1. jako kurs tzw. weekendowy – rozłożony w czasie,
  2. jako turnus szkoleniowy (zazwyczaj w okresie letnim) – skumulowany w czasie.
 6. Kandydaci na ratowników są zobowiązani do:
  1. złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
  2. uiszczenia rocznej składki członkowskiej (50 zł.),
  3. wpłaty 500 zł. (zaliczki) na poczet kosztów kursu – najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia,
  4. uiszczenia całej kwoty najpóźniej w dniu wskazanym przez biuro Zarządu Głównego RWR.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Każda nieobecność wymaga uzupełnienia. 

linki społecznościowe

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura