Oddział Wrocław

Kurs KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zaadresowany jest do wszystkich osób działających lub chcących podjąć służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.


Kurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Celem kursu jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zadaniem instruktorów kursu jest również ukształtowanie u kursantów właściwej postawy etycznej oraz poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy.


Kurs w wymiarze 66 godzin obejmuje 25 godzin wykładów41 godzin zajęć warsztatowych. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym/popołudniowym.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z wpisaniem nazwy szkolenia w temacie maila.


Adres korespondencyjny: wroclaw@rwr.pl
Telefon: +48 733 612 112


Cena kursu: 760 zł

Termin najbliższego kursu:

27.11.2017 - 7.12.2017- Wrocław- zajęcia w tygodniu od 15:00

Współpracujemy

SOS Specjalistyczny Ośrodek Szkoleniowy
Masterled.pl

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura