Oddział Zabrze

Zabrzańska kontrola zagrożeń przed sezonem

Zabrzańska kontrola zagrożeń przed sezonem

Fragment notatki ze strony Policji w Zabrzu:

W dzisiejszej kontroli uczestniczyli policjanci z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, funkcjonariusz Straży Miejskiej w Zabrzu oraz Prezes zabrzańskiego oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Tomasz Kowalski Skontrolowano zbiorniki wodne między innymi w dzielnicach Mikulczyce, Kończyce, Makoszowy i Zaborze. W wielu z tych miejsc stwierdzono braki w prawidłowym oznakowaniu. Stąd efektem przeprowadzonej lustracji będzie powiadomienie odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za wspomniane miejsca z żądaniem podporządkowania się obowiązującym przepisom. Efektem dzisiejszych działań są nie tylko ujawnione uchybienia głównie w zakresie właściwego oznakowania zbiorników wodnych lecz również pogłębienie współpracy policji z przedstawicielami ratownictwa wodnego w Zabrzu. Z informacji, jakie posiadamy policjanci, którzy w nadchodzącym sezonie letnim będą pełnić służbę w rejonie akwenów wodnych będą mogli skorzystać z udziału w zajęciach dokształcających w ratownictwie medycznym (wodnym).

Oddziały

Oddziały
© 2011-2018 RWR. Wszelkie prawa zastrzeżone..Wsparcie techniczne JJManufaktura