W dniu 26.05.2013 ratownicy Oddziału RWR we Wrocławiu wzięli udział w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych.

Targi zorganizowane były przez Halę Stulecia. Celem targów była promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego. Podczas trwania targów, prezentowaliśmy swoją aktywność, nawiązywaliśmy kontakty z organizacjami jak również z mieszkańcami Wrocławia.