Zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków, do włączenia się do badania o wpływie materiałów informacyjnych na wskaźnik utonięć. Międzynarodowy zespół specjalistów, stara się określić, jaki rodzaj przekazu jest najlepszy,  zarówno w treści jak i w formie - do edukacji i profilaktyki śmierci w wodzie. Autorzy badania postawili sobie za cel, opracowanie skutecznego narzędzia - przekazu audio-wideo, które podnosić będzie świadomość społeczną i wrażliwość - dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.
Włączcie się do tego działania. Należy obejrzeć materiał (filmiki) i wypełnić prostą, krótką ankietę. Każda opinia jest cenna i ważna. Zebrane dane są anonimowe i poufne. 
Wejście na stronę badania: http://surveylifeguard.blogspot.gr/

Zapraszamy wszystkich naszych członków i sympatyków, do włączenia się do badania o wpływie materiałów informacyjnych na wskaźnik utonięć. Międzynarodowy zespół specjalistów, stara się określić, jaki rodzaj przekazu jest najlepszy,  zarówno w treści jak i w formie - do edukacji i profilaktyki śmierci w wodzie. Autorzy badania postawili sobie za cel, opracowanie skutecznego narzędzia - przekazu audio-wideo, które podnosić będzie świadomość społeczną i wrażliwość - dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.
Włączcie się do tego działania. Należy obejrzeć materiał (filmiki) i wypełnić prostą, krótką ankietę. Każda opinia jest cenna i ważna. Zebrane dane są anonimowe i poufne. 
Wejście na stronę badania: http://surveylifeguard.blogspot.gr/